Instalacje elektryczne

 • zasilania placu budowy
 • przyłącza kablowe i napowietrzne
 • kompleksowe instalacje elektryczne domków jednorodzinnych, bloków mieszkaniowych, obiektów usługowych, handlowych i rekreacyjnych, hal sportowych i boisk
 • instalacje bram automatycznych
 • usuwanie awarii instalacji i urządzeń elektrycznych
 • budowa i modernizacja linii kablowych i napowietrznych NN i SN
 • montaż stacji transformatorowych kontenerowych, napowietrznych i stacyjnych
 • montaż i modernizacja stacji rozdzielczych i rozdzielni głównych
 • montaż przyłączy energetycznych
 • montaż i modernizacja złącz pomiarowych i rozdzielczych
 • elektryczne na i pod tynkowe
 • zasilające NN i SN
 • agregatów z automatyką SZR i zasilaczy UPS
 • automatyki sterowania i AKPIA
 • kontrolno pomiarowe
 • sieci strukturalne
 • sieci teletechniczne
 • sieci komputerowe
 • projektowanie i montaż tras kablowych
 • odgromowe, ochronne i uziemień wyrównawczych
 • ogrzewanie elektryczne rurociągów i zbiorników
 • ogrzewanie elektryczne przeciw oblodzeniowe rynien, krawędzi dachów, podjazdów itp.
 • projektowanie instalacji, układów sterowania i sieci
 • przenoszenie linii produkcyjnych w obrębie zakładu lub poza zakład – demontaż, transport i ponowny montaż z uruchomieniem nawet bardzo dużych linii przy współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami
 • modernizacja oprogramowania, wymiana i adaptacja sterowników PLC istniejących układów
 • diagnoza uszkodzonych silników klatkowych i transformatorów NN
 • utrzymanie ruchu
 • szybki serwis całodobowy
 • współpraca z producentami urządzeń i ciągów technologicznych
 • modernizacja instalacji, automatyki sterowania urządzeń i ciągów technologicznych
 • odtwarzanie instalacji zdewastowanych urządzeń
 • przeglądy okresowe, konserwacja i pomiary stacji transformatorowych, rozdzielni głównych, rozdzielni sterowniczych itp.
 • modernizacja i wymiana rozdzielni głównych zasilających NN i SN
 • dokumentacje powykonawcze
 • instalacje elektryczne oczyszczalni ścieków
 • prefabrykacja rozdzielń
 • szafy sterownicze
 • szafy rozdzielcze niskiego napięcia
 • szafy licznikowe budownictwa mieszkaniowego
 • rozdzielnie mieszkaniowe
 • rozdzielnie oświetlenia zewnętrznego
 • skrzynki zasilania placu budowy

Szybki kontakt

Remonty SDB Foremnik

tel: (32) 417-16-45

ul. Markowicka 15, 47-400 Racibórz,